Connecteer uw Smartcoach identiteit
loginLogo
Login
Smartcoach paswoord vergeten?
Connecteer uw FaceBook identiteit

Facebook LinkedIn Twitter E-mail

The Smart Coach

Privacy policy

PRINCIPES MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

U kan toegang krijgen tot informatie op of langs deze website zonder daarvoor persoonsgegevens te moeten verstrekken.

Als U zich als consument van e-coaching wenst in te schrijven dan worden er wel persoonsgegevens verzameld en verwerkt.

Als U ervoor gekozen heeft persoonsgegevens te verstrekken dan zullen deze worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 als gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

Persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de bij de inzameling bekendgemaakte doeleinden.

Sport-O-Top BVBA verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om te vermijden dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die U aan ons heeft verstrekt.

De gegevens worden niet langer dan tot 6 maanden na het einde van de looptijd van Uw Smartcredits bewaard. Als U zich wenst uit te schrijven dan wordt U uit onze gegevensbank verwijderd. Dit geldt echter niet wanneer U met Sport-O-Top BVBA een overeenkomst heeft afgesloten.

De persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden medegedeeld tenzij dit niet anders kan om Uw aanvraag te behandelen. 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens op de website www.thesmartcoach.be is de zaakvoerder van vennootschap naar Belgisch recht Sport-O-Top BVBA. Verzoeken of vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze website kunnen worden gestuurd naar Sport-0-Top BVBA, 119 chemin des postes in B-1410 Waterloo of door middel van het elektronische contactformulier.

INSTEMMING MET DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Wanneer U persoonsgegevens verstrekt, stemt U er ook mee in dat wij deze gegevens voor de opgegeven doeleinden verwerken.

COOKIES

Om het browsen te vergemakkelijken en om technische redenen kan Sport-O-Top af en toe cookies gebruiken. Een « cookie » is een kleine hoeveelheid informatie die door een website in de browser van Uw computer wordt geplaatst. Deze « cookie » kan bij een later bezoek aan de website worden gelezen. Deze « cookie » kan alleen worden gelezen door de website die deze heeft vervaardigd en dus niet door andere websites. De meeste « cookies » werken slechts zolang de website wordt bezocht. Geen enkele « cookie » bevat informatie waardoor U later zou kunnen worden opgebeld of waardoor per mail of per brief contact met U zou kunnen worden opgenomen. U kan Uw browser zodanig instellen dat U bij elke « cookie » wordt gewaarschuwd zodat U deze kan tegenhouden.

Op dit ogenblik bevat de website www.smartcoach.be geen enkele « cookie ».

UW RECHTEN

U kan als klant gratis Uw persoonsgegevens opvragen. Gelieve hiertoe een verzoek met Uw naam, datum, handtekening en een kopie van Uw identiteitskaart te sturen aan Sport-0-Top BVBA, 119 chemin des postes in B-1410 Waterloo.

Uw gegevens worden U binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek medegedeeld.

U kan ook verzoeken dat Uw gegevens worden rechtgezet of gewist wanneer deze onvolledig of niet juist zijn of niet ter zake doen.

Recentste update: 19 september 2012

 

© Copyright Sport-0-Top SA 2016 - TVA BE 0843.164.184 - Chemin des postes, 119 - 1410 Waterloo - Trademark the Smartcoach® - All Rights Reserved
fondation-roi-baudoin ogone